Reines Betongstationsservice AB

Entreprenader

KranbiLstransport, markentreprenader och smide

Företagets huvudsakliga verksamhet är service och underhåll av betongstationer, men i mån av tid utför vi även lokala entreprenader i och kring Uddevalla och Bohuslän. Det kan röra sig om kranbilstransporter och lyft, markentreprenader, smidesarbeten och stensättning.

Välkommen att kontakta oss för offert eller om du har frågor.

På bilderna nedan: Tillverkning av smidesstaket, bord i smide, montering av stentrappa och montering av takstolar med vår kranbil.

Betongstationsservice